۲۵۰ سریال برتر IMDB

عنوان
سال انتشار
امتیاز IMDB
2019
9.3
2002
9.3
12
Cosmos

Cosmos

1980
9.2
2009
9.0
2010
9.0
20
The Twilight Zone

The Twilight Zone

1959
9.0
21
The Vietnam War

The Vietnam War

2017
9.0
23
Scam 1992: The Harshad Mehta Story

Scam 1992: The Harshad Mehta Story

2020
9.0
2021
8.9
2002
8.9
29
Human Planet

Human Planet

2011
8.9
32
Only Fools and Horses

Only Fools and Horses

1981
8.9
34
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

2011
8.9
35
The Civil War

The Civil War

1990
8.9
36
The Beatles: Get Back

The Beatles: Get Back

2021
8.9
1989
8.9
2018
8.9
2014
8.9
1989
8.9